Start
Introduktion
Varför och hur
Utbildning
Consulting
Andra relationer
Ordlista
Rådgivare

 Ur parrådgivarnas ordlista ...

par
UTTAL parBETYDELSE 1 sammanfattningen av två varelser eller föremål som tillsammans bildar en enhet eller grupp [SAOB] 2 man-kvinna-relation 3 kvinna-kvinna-relation 4 man-man-relation 5 relationer mellan syskon och andra släktingar 6 relation mellan chef-underställd • [ÄLDRE BETYDELSER fornsvenskans par betyder också konst, knep, list, svek, på 15-1700-talet användes ordet även i betydelsen "fula knep"] • ETYMOLOGI fornsvenska par.

rådgivareUTTAL rådjivreBETYDELSE 1 person som ger någon råd [SAOB] 2 person som fritt ger råd och nya infallsvinklar, utan myndigheters inblandning och utan patologisering, årslånga processer och terapi • [DELBETYDELSER OCH ÄLDRE BETYDELSER råd 1 rättighet, tillstånd 2 kraft, styrka 3 rådklokhet 4 möjlighet, tillfälle 5 materiella eller andliga resurser 6 disposition, tillgång till något 7 hjälp, bot 8 utväg 9 få bukt med resp. rå på någon 10 något är tillrådligt 11 beslut, tanke, plan, tilltag 12 samråd, samarbete 13 tillstyrkande, samtycke 14 övervägande, betänkande 15 möte 17 lokal [SAOB] givare 1 person som skänker något [SAOB]] • ETYMOLOGI fornsvenska raþgivare; av fornsvenska radhe (råd) och fornsvenska giva, geva (giva).

parrådgivareUTTAL parrådjivreBETYDELSE 1 personer som [utan omsvep] hittar och blottlägger det största hindret för att ett par eller grupp ska fungera 2 personer som hjälper par 3 utbildare inom par- och gruppområdet • ETYMOLOGI nutida stockholmsk sammansättning av fornnordiska ord: par-raþgivare.