Start
Introduktion
Varför och hur
Utbildning
Consulting
Andra relationer
Ordlista
Rådgivare

 

 

 

 

 

 


 Alla relationer går att förändra

Det finns relationer som är så viktiga att de är värda att jobba på.

Om det gnisslar med en förälder eller ett syskon, med en vän eller någon på jobbet kan det vara värt att ta reda på vad du kan göra för att det ska fungera bättre.

Att klara ut misshälligheter, gamla eller nya, är mycket mödan värt. Och att förlika sig och få frid - eller tvärtom att säga ifrån och sätta nya gränser - påverkar livet mer än man kan tro.

Du kan komma ensam, ta några sessioner och få hjälp att gå igenom hur relationen fungerar. När du tydligt ser vad som händer er emellan kan du välja att ändra din attityd och ditt sätt att hantera det som är svårt.

Det är en myt att båda måste förändras samtidigt för att något ska förändras. Det räcker faktiskt att ena parten rör sig för att en relation ska utvecklas. Är du beredd att ta ansvar för din del så kommer du att hitta de nya attityder och handlingssätt som kan ändra relationen till det bättre.

Eller så kan ni komma båda två, eller alla tre eller fyra och gå på djupet i hur ni påverkar varandra. Efter ny klarsyn kommer alltid ett val: vill jag förändra eller acceptera?