Start
Introduktion
Varför och hur
Utbildning
Consulting
Andra relationer
Ordlista
Rådgivare

 

 

 

 

 

 


 
Samarbetstrimning
- ett sätt att få en grupp att fungera bättre

Bra samarbete växer ur gemensamma mål, klara roller, vettiga förutsättningar men också om relationer mellan människor. Det går inte att skilja ut och jobba med enbart ett av perspektiven. Vi är alla människor som i varje stund både tänker och känner. Ibland är vi eniga med målen för arbetet, bekväma i den roll vi har och trivs med kolleger och ledare. Då funderar det mesta bra. Men ibland har obalans uppstått och då fungerar det inte störningsfritt. Ett oklart mål kan visa sig som problem i relationerna mellan kolleger. Överlappande roller kan skapa förvirring och konflikter. Omedvetenhet om ett karaktärsdrag eller en stark drivkraft hos sig själv kan leda till störningar i samarbetet mellan medarbetare eller chefer.

I en samarbetstrimmad grupp vet alla vad de tillför gruppen och vad de får ut av samarbetet. Alla vet också vad som är gruppens mål och nästa steg.

En samarbetstrimmad grupp skapar något som är större än det inviderna i gruppen kan prestera var för sig. Just detta är ju meningen med samarbete , och här finns drivkraften för människor att jobba tillsammans med andra. Det finns mycket att vinna på att förbättra sin förmåga att vara tydlig och visa vem man är, att komplettera andra, växeldra med varandra eller jobba sida vid sida i respekt och utan konkurrens.

Samarbetstrimning har tre delar:

Två individuella samtal med varje gruppmedlem (med en av oss) - kartläggning

Tre utvecklingsdagar med hela gruppen, samt ett uppföljningsmöte efter en tid, totalt 16 timmar - utvecklingsprocess

Fyra möten med gruppens ledare, mötena görs vartefter projektet fortskrider - kartläggning, analys, ledarstöd, handlingsplan.

Samarbetstrimning passar både för nya grupper och grupper med en tids historia.

Tveka inte att ta kontakt för mer information.