Start
Introduktion
Varför och hur
Utbildning
Consulting
Andra relationer
Ordlista
Rådgivare 

Parrådgivarna

Wallingatan 9, 1 tr (Thunderrolls)
111 60 STOCKHOLM

www.lenaholst.se
lena@lenaholst.se

www.thunderrolls.se
kjell-olof@thunderrolls.se

 
Kjell-Olof Wiklander

070-647 27 17

Kjell-Olof Wiklander har arbetat med chefsutbildning och grupputveckling inom Ericsson innan han statade eget företag 1995 med inriktning på individuell samtalsbehandling, grupputveckling, utbildning, krishantering och massage.

Kjell-Olof är socionom, examinerad psykosyntesterapeut, utbildad organisationskonsult och har under flera år på plats studerat hawaiianska traditioner.

 
Lena Holst

070-582 41 32

Lena Holst jobbar med rådgivning inom olika områden. Hon är organisationskonsult sedan 1994, och jobbar med förändringsanalys, kompetensutveckling och ledarcoaching i företag och organisationer. Hon är examinerad språkkonsult, jobbade som journalist 1979 - 1994 och är verksam som skrivcoach och utbildare inom massmedia och förlag.

Sedan 2000 ger hon individella rådgivningsamtal och parrådgivning tillsammans med Kjell-Olof Wiklander.